2010-02-26

Kotler, 4p och relationsmarknadsföring.

Har hört mycket om den nya sortens marknadsföring Allt kanske inte är så nytt men det talas om ambushmarketing, guerilla marketing, sociala medier och fan och hans moster. Det talas om att Kotler är passé. Min stilla undran är hur påläst man är när man för fram ett sådant påstående. Allt det där handlar nämligen om ett av Kotlers 4 p:n. Promotion på engelska och påverkan på svenska. Det handlar bara om att hitta nya spännande och effektiva kanaler att föra fram sitt budskap. Att utöva påverkan.

När man säger att den gamla Kotlerska läran är död glömmer man att det i den "gamla" läran också talas om segmentering och positionering. Dessa båda saker är i allra högsta grad aktuella fortfarande. Man kan inte vända sig till alla. Alla vill inte ha samma saker eftersom alla är olika på väldigt många olika sätt. Vi marknadsförare vill hitta eller skapa en grupp av människor med vissa gemensamma egenskaper för att sedan placera vår produkt i det segmentet. Själva placeringen, positioneringen, sker med hjälp av att vi sprider budskap som vi tror speglar den position vi vill ha. Pris och tillgänglighet påverkar också hur vår produkt uppfattas. Helt plötsligt har vi använt oss av den tråkiga marknadsmixen som det inte finns någon plats för i dagens marknadsföring om man är en "modern" marknadsförare. Produkt, pris, plats och påverkan.

Det kan ju vara så att jag inte har begripit vad det handlar om och är helt ute och cyklar. Förklara i så fall för mig hur det "egentligen" hänger ihop. Jag vill ju inte vara en konservativ surgubbe. Jag tycker att det är spännande med kreativitet, nya kanaler och finurligheter. Det jag vill ha sagt är att en sminkad gris fortfarande är en gris.

2010-02-18

Social idrott?

Vilket socialt ansvar har idrottsrörelsen egentligen? Hur stort ansvar kan man lägga på den enskilda föreningen? Mitt spontana svar på första frågan är ,vet inte. På den andra frågan svarar jag att det beror på.

För att utveckla svaren lite så är det självklart att idrottsrörelsen har ett socialt stort socialt ansvar. Jag har berört ämnet förut men faktum är att idrotten får en enorm massa pengar och med sådana bidrag följer vissa förpliktelser Frågan är hur lång dessa sträcker sig.

Hur är det med den enskilda föreningen då? De flesta föreningar får ju del av bidragspengarna och borde då rimligtvis också ha en social funktion. Hålla ungdomar borta från ohälsosamt leverne o.s.v. Bara genom att finnas till och knyta aktiva medlemmar till sig så ger man ju faktiskt väldigt många chansen till hälsosamt leverne o.s.v. För den lilla breddklubben räcker nog detta. Det är fullt upp som det är och även om det dyker upp duktiga idrottskvinnor och män i dessa föreningar så är det i huvudsak en verksamhet för de som vill utöva sin idrott. För mig blir frågan svårare att besvara ju större och mer elitinriktad föreningarna blir. Ju mer man "satsar" desto större blir utslagningen och minskningen av det sociala ansvaret samtidigt som man har stora ekonomiska bidrag. Där kanske ansvarstagandet kan flyttas ut från det sportsliga. Engagera sig i sociala projekt utanför idrotten. "Uppfostra" sina supporters. Många av de större medverkar ju faktiskt i olika projekt. Det är i mellanskiktet gråzonen finns. Där man ofta vill vara som de stora men inte har resurser att fylla upp kostymen.

Idrottsrörelsen lyfter då och då fram och premierar olika projekt men de framställs ofta som något utöver det man kan förvänta sig. Om man vill att idrottsrörelsen skall ta en social roll borde det framställas som något självklart istället. Vad tycker ni?

Nästa inlägg blir nog mer OS-orienterat. Finns mycket att diskutera där.

Vi hörs
Site Meter