2010-07-07

Meningen med marknadsföring

Meningen med marknadsföring är att antingen tjäna mer pengar eller att påverka människor i någon fråga. Tex. miljöbeteende. Marknadsföring skall alltså göra folk så intresserade av någonting att de ändrar sitt beteende på något sätt. Köper det nya diskmedlet eller slutar köra bil. Detta kan göras med hjälp av traditionell reklam eller på något annat klurigt sätt. Det första man gör är att se på vad det är vi vill uppnå och vilka vi vill påverka o.s.v.

Varför skriver jag då detta för 100:e gången? Jo det kan aldrig sägas för många gånger. Anledningen till att det dyker upp just den här dagen är en artikel i min lokala dagstidning där det skrivs om ett event som gick back för att det inte kom tillräckligt många besökare. Inget konstigt med det. Det är sådant som händer. Det roliga i artikeln är arrangörens svar på frågan om det hade kunnat göra marknadsföringen bättre på något sätt. "Nej, folk har bara inte förstått hur bra vårt evenemang är. Det kan man aldrig få fram med marknadsföring". Vitsen med marknadsföring eller reklam är ju att folk skall begripa att det vi har att sälja är så bra att de faktiskt köper. Har man misslyckats med det så har man själv inte gjort jobbet tillräckligt bra. Att skylla på de som inte köper och säga att det är deras fel eftersom de inte begriper är ju inget annat än verklighetsflykt.

Till saken hör att evenemanget är årligt återkommande. En av orsakerna till att det inte kom fler är troligen att det inte var tillräckligt bra förra gången. Word of mouth spelar en viktigt roll här. Det skulle ju kunna vara så att man i sin marknadsföring har lyckats förmedla vad det är man erbjuder bara det att inte så många andra tycker att det är så bra. Produkten är för dålig helt enkelt.

Jag vet inte vad det var som gjorde att det gick som det gick men att skylla på de som inte kom är fel väg att gå. Bättre att fråga de som inte kom varför de inte gjorde det och göra förändringar utefter det.
Site Meter