2010-09-21

Kultur eller idrott?

I min hemkommun sköts idrotts- och kulturfrågor av samma nämnd i kommunen. Kultur och fritid. I lokalpressen har det pågått en debatt om det skall fortsätta att vara så. De flesta idrottsmänniskor som har fått komma till tals är för en delning. De menar att de som sitter i nämnden har hjärtan som klappar för kultur och därför missgynnas idrotten. Vad kulturmänniskorna säger vet jag inte.

Jag tycker att idrotten är en del av kulturen. Den grundläggande funktionen är densamma. Att underhålla publiken och att ta hand om ungdomar. Man gör detta på olika sätt men funktionen är ändå densamma. Det finns till och med en liknande indelning av elit och bredd. Finkultur och breddkultur.

Om idrotten kunde se detta och inte se sig själva som en fristående enhet tror jag att man hade vunnit mycket. Konkurrensen och möjliga samarbetspartners ser lite annorlunda ut om man vidgar vyerna lite grann. Omvänt tror jag att kulturen hade vunnit mycket på att ändra sin syn på sig själv. Om kultur och idrott är en del av samma företeelse så borde ju kulturen ha samma möjligheter som idrotten. Främst inom sponsring men säkert inom andra områden också.

Vad tror ni?

2010-09-03

Idrottsklubb eller företag?

Nu kommer den halvspännande fortsättningen på föregående inlägg. Jag avslutade ju förra inlägget med att antyda att det inte är idrotten som är affären i idrottsrörelsen vilket naturligtvis är en förenkling av en rätt komplex företeelse. Men faktum är att de storklubbar (och lite mindre klubbarna också) som råkar i finansiell kris lever på sin idrottsutövning med tillhörande handel med merchandise och nätverkande (sponsring). De klubbar som är riktigt framgångsrika är inte idrottsföreningar utan företag med affärsverksamhet som är oberoende av idrotten. T.ex. FC Köpenhamn är ett event och arenabolag som har ett fotbollslag. Inte en klubb som försöker finansiera sin verksamhet. Ett väldigt bra fotbollslag med nordiska mått mätt, men inte bättre än bolaget har råd med. Det är det som är skillnaden mellan de ekonomiskt stabila idrottsföreningarna och de andra.
Site Meter