2010-09-21

Kultur eller idrott?

I min hemkommun sköts idrotts- och kulturfrågor av samma nämnd i kommunen. Kultur och fritid. I lokalpressen har det pågått en debatt om det skall fortsätta att vara så. De flesta idrottsmänniskor som har fått komma till tals är för en delning. De menar att de som sitter i nämnden har hjärtan som klappar för kultur och därför missgynnas idrotten. Vad kulturmänniskorna säger vet jag inte.

Jag tycker att idrotten är en del av kulturen. Den grundläggande funktionen är densamma. Att underhålla publiken och att ta hand om ungdomar. Man gör detta på olika sätt men funktionen är ändå densamma. Det finns till och med en liknande indelning av elit och bredd. Finkultur och breddkultur.

Om idrotten kunde se detta och inte se sig själva som en fristående enhet tror jag att man hade vunnit mycket. Konkurrensen och möjliga samarbetspartners ser lite annorlunda ut om man vidgar vyerna lite grann. Omvänt tror jag att kulturen hade vunnit mycket på att ändra sin syn på sig själv. Om kultur och idrott är en del av samma företeelse så borde ju kulturen ha samma möjligheter som idrotten. Främst inom sponsring men säkert inom andra områden också.

Vad tror ni?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Site Meter